Dialyse

het bloed zuiveren, op basis van het proces waarbij opgeloste moleculen in een vloeistof wel door een vlies heen kunnen, en grote moleculen langzamer of niet door het vlies kunnen