Diastematomyelie

aangeboren afwijking waarbij het ruggenmerg in tweeën is gespleten door een tussenschot dat bestaat uit bot of kraakbeen, dat uitgaat van één of meer ruggenwervels