Doofheid, geleidings-

doofheid die wordt veroorzaakt door een verminderde geleiding van het geluid naar het gehoorzintuig in het binnenoor. Dit kan het gevolg zijn van een afsluiting van de gehoorgang, of door aandoeningen van het middenoor