Doorliggen

door lang op bed liggen wordt het weefsel op sommige plaatsen slecht doorbloed en ontstaat een doorligwond. Bekende plekken waar zich vaak doorligwonden voordoen, zijn: stuit, heupen, hielen, schouderbladen en oren