Drankzucht

situatie waarin de gebruiker van alcohol, de controle over zijn alcoholgebruik is kwijtgeraakt en daarvan gevolgen optreden op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied