Dyschondroplasie

stoornis waarbij het kraakbeen van de botten van armen en benen niet normaal wordt omgezet in beenweefsel. Hierdoor worden de armen en benen krom en blijven zij kort