Dyslexie

verminderd vermogen te kunnen lezen, vaak als gevolg van een verminderde capaciteit van de verbindingsbanen tussen de optische en akoestische hersenschors