Oticodinie

bij deze ziekte is sprake van de volgende verschijnselen: duizeligheid in aanvallen, niet-willekeurige beweging van de ogen die ritmisch is en niet onderdrukt kan worden (nystagmus), verminderde functie van het gehoorzintuig binnen in het oor (doofheid aan één oor), oorsuizen en misselijkheid